Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012Το προσωπικό είναι πολιτικό.